Let op: Geld lenen kost geld

Disclaimer

Overwaardeverzilveren.nl

Deze disclaimer inclusief alle onderstaande punten is van toepassing op de website van Overwaardeverzilveren.nl (onderdeel van Nationaalbespaarcentrum.nl). Als bezoeker en gebruiker van Nationaal Bespaarcentrum stemt u in met deze disclaimer.

Nationaal Bespaarcentrum heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en wordt deze waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Ondanks deze zorg kan de website onvolledige informatie in de inhoud bevatten. Het renteoverzicht betreft een momentopname, waarbij de uiteindelijke datum van aanvraag leidend is voor het rentepercentage. Dit percentage kan dagelijks fluctueren en betreft onderdeel van het adviesgesprek. Nationaal Bespaarcentrum is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de gepubliceerde rentestand op haar eigen website dan wel in de websites van mogelijke (media)partners welke aan Nationaal Bespaarcentrum zijn gekoppeld.

Nationaal Bespaarcentrum draagt in geen enkel opzicht de schade welke voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Nationaal Bespaarcentrum levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is.

Nationaal Bespaarcentrum behoudt zich het recht om (de inhoud van) de website naar eigen inzicht en op ieder willekeurig moment te veranderen of te beëindigen en draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Nationaal Bespaarcentrum behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen tot de website en de hierop aangeboden informatie en diensten.

Gedurende uw bezoek aan Nationaal Bespaarcentrum worden basisgegevens van u als bezoeker opgeslagen in de log-bestanden van Nationaal Bespaarcentrum. Deze gegevens zijn oorspronkelijk bedoeld voor de statistieken van deze website. Deze gegevens kunnen echter gebruikt worden om uw toegang tot de website te monitoren dan wel te blokkeren.

Beschermt en vrijwaard Nationaal Bespaarcentrum, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten welke ontstaan zijn als gevolg zijn van, dan wel gerelateerd aan het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Nationaal Bespaarcentrum is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nationaal Bespaarcentrum, verboden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten